Liczba odwiedzin strony: 20282 Osób na stronie: 4
 

Alina Niewczas-Zajączkowska  
Kancelaria notarialna

 
 
Alina Niewczas-Zajączkowska
Kancelaria notarialna
 
Żabińskiego 16a lok. 8
02-793 Warszawa
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 94 poz. 911 - Właściwość miejscowa organów celnych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) zarządza się, co następuje: § 1.  Właściwość miejscową organów celnych do prowadzenia postępowania w sprawach celnych określa załącznik do rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 2. § 2....
Monitor Polski 1996 Nr 15 poz. 179 - Odwołanie posła Włodzimierza Cimoszewicza ze stanowiska wicemarszałka Sejmu
UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 lutego 1996 r. w sprawie odwołania posła Włodzimierza Cimoszewicza ze stanowiska wicemarszałka Sejmu. (M.P. z dnia 5 marca 1996 r.) Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, odwołuje posła Włodzimierza...